Actievoorwaarden

Voorwaarden facebookactie's:

Winnaars van actie's worden binnen 5 dagen na afloop actie's door KJ-parasols/schirme per mail op de hoogte gebracht.

De winnaars worden random (willekeurig) gekozen uit een speciaal computerprogramma.

Er is geen correspondentie over de uitslag mogelijk.

 

m.v.gr.

KJ-facebook-team.